LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE  w roku szkolnym 2020/21

 (po zebraniu od rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola pisemnego potwierdzenia woli wyboru/ zapisu dziecka

do placówki po postępowaniu uzupełniającym)

W trakcie roku szkolnego, tj. poza okresem rekrutacji o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja )

This entry was posted on 05/29/2020. Bookmark the permalink.