ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
ZOBACZ
dla ucznia
"ZERÓWKA"


Oddział Rocznego Przygotowania Przedszkolnego liczy 15 dzieci (5 dziewczynek i 10 chłopców) i jest oddziałem integracyjnym. Integracja naszej grupy to wzajemne zaufanie, szacunek, poczucie bezpieczeństwa. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne uczestniczące w procesie integracji nawzajem motywują się do działania, wszechstronnie się rozwijają. Stając się partnerami podczas organizowanych sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, uczą się wspólnie pokonywać trudności i cieszyć każdym sukcesem. Staramy się aby pobyt w naszej placówce dostarczał dzieciom każdego dnia wielu radosnych chwil.
Dzieci znajdują się pod stałą opieką kadry nauczycielskiej.
Wychowawca: mgr Renata Hińcza
Nauczyciel wspomagający: mgr Justyna Kulasek.Dzień Chłopaka w przedszkolu to coroczne "golenie brody" i zabawy przy muzyce.

24.10.2017r. Grupa dzieci z Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego uczestniczyła w zajęciach ceramicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie. Dzieci miały możliwość zapoznania się z techniką wykonywania prac z gliny, jej właściwościami, różnymi technikami lepienia i zdobienia. Dla dzieci była to okazja do ciekawej zabawy, poszerzania zdolności manualnych, rozwijania wyobraźni i widzenia przestrzennego. Tworzenie własnego rękodzieła dostarczyło dzieciom wiele radości.

Z okazji Dnia Poczty Polskiej obchodzonego w miesiącu październiku odwiedziliśmy również Urząd Pocztowy w Piekoszowie, aby dzieci mogły przyjrzeć się pracy listonosza, urzędników poczty i poznać zakres usług pocztowych jaki ten urząd spełnia w naszym życiu. Drodzy Rodzic! Dzieci wiedzą już jak wysłać list do Świętego Mikołaja.