SZKOŁA PODSTAWOWA W MICIGOŹDZIE
ZOBACZPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
WIELKIM KROKIEM DO EUROPY


Projekt "WIELKIM KROKIEM DO EUROPY"realizowany jest w okresie od 1 września 2011r. do 30 czerwca 2013 r. przez Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie w partnerstwie z naszą szkołą na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Ostatecznie projekt skierowany jest do 77 dziewczynek i chłopców uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Micigoździe.
W ramach projektu odbywają się w szkole:

1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE

* zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci z klas I - III mających trudności w nauce,
*rewalidacja,
*zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
*zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego,
*zajęcia wyrównawcze z matematyki "Dajmy sobie szansę",
*zajęcia z ortografii,
*warsztaty teatralne,
*biblioterapia,
*zajęcia wychowawczo- profilaktyczne "Spójrz inaczej",
*koło plastyczne.

2. ZAJĘCIA ROZSZERZAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZDOLNYCH W ZAKRESIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH:

*koło "Młody informatyk",
*koło "Matematyka na co dzień",
*warsztaty przyrodniczo- ekologiczne,
*koło "Mali przyrodnicy",
*koło dziennikarskie,
*zajęcia języka angielskiego,
* zajęcia języka rosyjskiego.

W ramach poszczególnych zajęć przewidziano wyjazdy edukacyjne.

PROMOCJA PROJEKTUMIGAWKI Z PRZEBIEGU ZAJĘĆ


JĘZYK ANGIELSKI

Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie ćwiczyli
wyrażenia „ have got”, „ can”.

Dzieci poznały również słownictwo związane z częściami garderoby.


KOŁO INFORMATYCZNE

Na kole informatycznym uczniowie poznają „ tajniki” programu
GIMP, dokonując obróbki zdjęć, stosują ciekawe efekty,
tworzą animacje i fotomontaże.

Korzystając z umiejętności tworzenia w programie GIMP
uczestnicy zajęć tworzą tablo z własnych zdjęć.


KOŁO MATEMATYCZNE

Na kole matematycznym uczniowie doskonalą sprawność logicznego

myślenia wykorzystując program multimedialny.

ZAJĘCIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Wspólnie tworzyli opowiadanie „ O sobie”.

Uczniowie kl. V pracowali z programem multimedialnym,

uczyli się nazywać przybory szkolne.


ZAJĘCIA "SPÓJRZ INACZEJ"

Na zajęciach wychowawczo-profilaktycznych
"Spójrz inaczej"dla kl. V uczniowie prezentowali

swoje opinie o tym ,co lubią robić w wolnym czasie.