ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
ZOBACZ
OGŁOSZENIADRODZY RODZICE

10 kwietnia 2018 roku, przed spotkaniem z rodzicami, odbędzie się wybór imienia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Micigoździe. Wyboru dokonamy spośród następujących propozycji, zgłoszonych przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski.
Szkoła imienia:

100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

Janusza Korczaka,

Ks. Jana Twardowskiego.

Prosimy o bliższe zapoznanie się z kandydaturami. Liczymy na Państwa obecność w tym ważnym dniu.

OGŁOSZENIE
O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W MICIGOŹDZIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe ogłasza nabór do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 12 marca 2018r. i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica. Wniosek pobiera się w placówce - w sekretariacie szkoły, oraz dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce "Rekrutacja". Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się w terminie 12 marca 2018r. do 10 kwietnia 2018r. w sekretariacie ZOPI (7.00-15.00).
Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest terminowe złożenie u dyrektora ZOPI kompletnie i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie ZOPI.

OGŁOSZENIE
o naborze do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Micigoździe
na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Micigoździe ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej. Rodzice kandydatów proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego zgłoszenia. Druk zgłoszenia oraz "Regulamin rekrutacji" dostępne są na stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja", a także w sekretariacie Szkoły.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły od 12 lutego do 16 marca 2018 r. w godz. 7.00 - 15.00.