ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
ZOBACZ
OGŁOSZENIA


REKRUTACJA do klas I.
Informujemy, że od dnia 12 lutego 2019r. trwa nabór uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe.
Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, zainteresowani rodzice powinni złożyć wymagane dokumenty w sekretariacie ZOPI w Micigoździe w terminie do 15 marca 2019 r.
Zasady rekrutacji uszczegółowiono

w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły - pobierz

Druki wniosku dostępne są również w sekretariacie ZOPI.