ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
ZOBACZKADRA PEDAGOGICZNA
DYREKTOR
ZESPOŁU OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
MIROSŁAW KOWALSKI


WICEDYREKTOR
IWONA ZAJKOWSKAIMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA


NAUCZANE PRZEDMIOTY

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Iwona Zajkowska kształcenie zintegrowane nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Wójcik wychowanie przedszkolne nauczyciel mianowany
Karolina Bębacz wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy
Justyna Kulasek wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy
Renata Hińcza Oddział przedszkolny - kl."0" nauczyciel kontraktowy
Justyna Sojda wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy
Paulina Pol nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
Agnieszka Wijas kształcenie zintegrowane nauczyciel mianowany
Rękas Dorota nauczyciel wspomagający nauczyciel mianowany
Sylwia Szetela nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
Ewa Chlebny rewalidacja, nauczanie indywidualne nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Wijas nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
Joanna Kotowska kształcenie zintegrowane, bibliteka nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Gibalska kształcenie zintegrowane nauczyciel dyplomowany
Dorota Necel nauczyciel wspomagający nauczyciel mianowany
Iwona Zarzycka rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju nauczyciel dyplomowany
Monika Grzywna nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
Magdalena Czarnecka - Zbróg
nauczyciel wspomagajacy
nauczyciel kontraktowy
Paweł Wodecki biologia, przyroda, zajęcia komputerowe, informatyka nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Pękalska matematyka nauczyciel dyplomowany
Edyta Pięta religia, plastyka, technika nauczyciel mianowany
Mateusz Kleszcz wychowanie fizyczne nauczyciel dyplomowany
Karolina Tobera język polski nauczyciel mianowany
Paulina Kotwica - Dudzic język angielski nauczyciel mianowany
Katarzyna Komorowska język polski, rewalidacja, nauczanie indywidualne nauczyciel mianowany
Edyta Ozga neurologopeda nauczyciel kontraktowy
Marzanna Tyra pedagog szkolny nauczyciel dyplomowany
Marta Szafarczyk nauczyciel wspomagający, plastyka nauczyciel kontraktowy
Marta Pol zajęcia integracji sensorycznej nauczyciel kontraktowy
Izabela Kendych nauczyciel wspomagający, wychowanie fizyczne nauczyciel mianowany
Paweł Sarbian fizyka nauczyciel dyplomowany
Karolina Bębacz wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy
Halina Brożek chemia nauczyciel dyplomowany
Aneta Wójcik - Brecławska n-l świetlicy, geografia, doradztwo zawodowe nauczyciel dyplomowany
Monika Haczkiewicz język niemiecki nauczyciel dyplomowany
Paulina Żelazna nauczyciel świetlicy nauczyciel kontraktowy
Katarzyna Lis historia, wdż, wiedza o społeczeństwie nauczyciel dyplomowany
Justyna Strzelecka nauczyciel świetlicy nauczyciel kontraktowy
Joanna Styś język angielski nauczyciel kontraktowy
Grażyna Piotrowska matematyka nauczyciel dyplomowany
Monika Chrzanowska nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
Paweł Gospoś muzyka, nauczyciel świetlicy nauczyciel dyplomowany
Jacek Zajkowski edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel dyplomowany