ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
ZOBACZKADRA PEDAGOGICZNA
DYREKTOR
ZESPOŁU OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
mgr MIROSŁAW KOWALSKIIMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA


NAUCZANE PRZEDMIOTY

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

mgr Iwona Zajkowska kształcenie zintegrowane nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Wójcik wychowanie przedszkolne nauczyciel mianowany
mgr Izabela Smolarczyk wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy
mgr Renata Hińcza Oddział przedszkolny - kl."0" nauczyciel kontraktowy
mgr Paulina Pol nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Wijas kształcenie zintegrowane nauczyciel kontraktowy
mgr Rękas Dorota nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
mgr Sylwia Szetela nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
mgr Ewa Chlebny rewalidacja, nauczanie indywidualne nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Wijas nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
mgr Joanna Kotowska kształcenie zintegrowane, bibliteka nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Gibalska kształcenie zintegrowane nauczyciel dyplomowany
mgr Aurelia Wójcik nauczyciel wspomagający nauczyciel dyplomowany
mgr Iwona Zarzycka rewalidacja, wczesne wspomaganie rozwoju nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Grzywna nauczyciel wspomagający nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Czarnecka - Zbróg
nauczyciel wspomagajacy
nauczyciel kontraktowy
mgr Paweł Wodecki biologia, przyroda, zajęcia komputerowe, informatyka nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Pękalska matematyka nauczyciel dyplomowany
mgr Edyta Pięta religia, plastyka, technika nauczyciel mianowany
mgr Mateusz Kleszcz wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe nauczyciel dyplomowany
mgr Karolina Tobera język polski nauczyciel kontraktowy
mgr Paulina Kotwica - Dudzic język angielski nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Komorowska język polski, rewalidacja, nauczanie indywidualne nauczyciel mianowany
mgr Edyta Ozga neurologopeda nauczyciel kontraktowy
mgr Marzanna Tyra pedagog szkolny nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Szafarczyk nauczyciel wspomagający, muzyka, plastyka nauczyciel kontraktowy
mgr Marta Pol zajęcia integracji sensorycznej nauczyciel kontraktowy
mgr Izabela Kendych nauczyciel wspomagający nauczyciel mianowany
mgr Grzegorz Dziwoń fizyka nauczyciel dyplomowany
mgr Karolina Bębacz wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy
mgr Halina Brożek chemia nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Wójcik - Brecławska n-l świetlicy, geografia, doradztwo zawodowe nauczyciel dyplomowany
mgr Joanna Janowska - Pisarczyk język niemiecki nauczyciel dyplomowany
mgr Paulina Żelazna nauczyciel świetlicy nauczyciel stażysta
mgr Justyna Kulasek nauczyciel wspomagający w kl."0" nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Lis historia, wdż nauczyciel dyplomowany
mgr Sylwia Giemza nauczyciel świetlicy nauczyciel kontraktowy
mgr Joanna Styś język angielski nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Bem matematyka nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Lisek nauczyciel wspomagający w przedszkolu nauczyciel stażysta
mgr Monika Bałchanowska nauczyciel wspomagający świetlicy nauczyciel stażysta
mgr Milenia Lajs urlop zdrowotny nauczyciel mianowany
mgr Dorota Necel urlop zdrowotny nauczyciel mianowany