ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
ZOBACZ
dla ucznia
LOGOPEDA ZOPI


CZAS PRACY NEUROLOGOPEDY

PONIEDZIAŁEK 9:10 - 13:10
WTOREK 13:00 - 16:00
ŚRODA 7:15 - 14:00
CZWARTEK 13:00 - 16:00
PIĄTEK 7:15 - 12:30
NEUROLOGOPEDA
mgr Edyta Ozga


Co warto wiedzieć o pomocy logopedycznej


"Podstawowym celem działań każdego logopedy jest udzielenie pomocy osobie z trudnościami w językowym porozumiewaniu się".
D. Emiluta - Rozya

Logopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozą, stymulacją i czuwaniem nad prawidłowym rozwojem mowy, terapią zaburzeń (m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, karmienia i połykania a także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym) oraz profilaktyką. Jednak należy pamiętać, że logopeda to nauczyciel mowy i nie sprawi, że po wyjściu od niego dziecko zacznie poprawnie mówić. Logopeda wykonuje z dzieckiem ćwiczenia prowadzące do prawidłowego porozumiewania się. Podpowiada rodzicom jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, aby usprawnić mowę dziecka. Od zaangażowania rodziców w proces terapii, od ich współpracy z logopedą zależą efekty. Zajęcia neurologopedyczne w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe nastawione są na szeroko pojęte kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, tj. stymulację rozwoju językowego z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy - rozwijanie kompetencji: językowej (gramatyczno-leksykalnej), komunikacyjnej (percepcyjnej i realizacyjnej), kulturowej. W ZOPI prowadzi się terapię neurologopedyczną między innymi dzieci z: autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, zaburzeniami słuchu, upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wybór metod stosowanych w terapii logopedycznej zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia, wiekiem, możliwościami fizycznymi i psychicznymi dziecka.
Obok klasycznych metod logopedycznych, prowadzonych zgodnie ze standardami postępowania logopedycznego, stosowanymi w określonym zaburzeniu, w trakcie zajęć w naszej szkole wykorzystuje się: Program Językowy MAKATON, metodę Integracji Sensorycznej, elementy PNF, terapię karmienia, wczesną naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, kinesiotaping. Stałym punktem zajęć jest terapia sensomotoryczna oraz ustno - twarzowa terapia regulacyjna.

Drogi Rodzicu większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub znacznie złagodzić, jeżeli terapię rozpocznie się wcześniej. Dlatego na pewno nie należy czekać, aż dziecko "wyrośnie" z wady wymowy, tylko zgłosić się do logopedy w przypadku zauważenia nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Warto skorzystać z konsultacji logopedy w sytuacji, gdy u dziecka zaobserwujemy:

!-   zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego, m.in.: nieprawidłową budowę języka (zbyt krótkie wędzidełko językowe), podniebienia, zniekształcenia zgryzu;

!-   problemy z pobieraniem pokarmu z łyżeczki i piciem z kubeczka otwartego, odgryzaniem, gryzieniem i żuciem, połykaniem pokarmów stałych;

!-   wygórowany odruch wymiotny;

!-   niechęć do poznawania nowych dań, smaków i zapachów (spożywa tylko wybrane produkty);

!-   wsuwanie języka między zęby (niestety, na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta, im dłużej zwlekasz, tym bardziej wada się utrwala);

!-   częste oddychanie przez usta, które są ciągle otwarte;

!-   problemy z pionizacją języka;

!-   wolniejszy niż u jego rówieśników rozwój psychomotoryczny i emocjonalny.

Rodzicu zgłoś się do logopedy, gdy Twoje dziecko:

!-   nie potrafi rozstać się ze smoczkiem lub pije z butelki ze smoczkiem, ssie palce;

!-   śpi z otwartą buzią, może też chrapać;

!-   nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z osobami, które do niego mówią;

!-   zatyka uszy na nagły dźwięk lub gdy masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.

W każdym przypadku stwierdzenia zaburzeń mowy należy jak najszybciej rozpocząć terapię logopedyczną, gdyż wczesna interwencja skraca jej czas i zwiększa efektywność. Można również zapobiec powstawaniu i utrwalaniu się wad wymowy u dziecka, zgłaszając się do logopedy na badanie kontrolne, zanim ukończy ono 3r.ż.