ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
ZOBACZ
dla ucznia
KLASA I1 września 2014 w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim do szkoły zawitali uczniowie klasy I. Jest to klasa integracyjna. Uczęszcza do niej 14 uczniów: 4 dziewczynki i 10 chłopców. Wychowawcą klasy jest mgr Małgorzata Gibalska, a nauczycielem wspomagającym – mgr Paulina Pol.

Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły.
Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.
Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku.
Będę dbał o sprzęt szkolny.
Będę się starał mieć dobre oceny.
Ślubuję!

10 października 2014 roku uczniowie klasy I po tych słowach stali się pełnoprawnymi uczniami ZOPI w Micigoździe. Na uroczyste ślubowanie przybyli zaproszeni goście: Dyrektor ZOPI Jerzy Witkowski, Radny Gminy Piekoszów Stanisław Świercz, rodzice „pierwszaków” oraz uczniowie klas II i III wraz z wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi. Nad występem uczniów czuwali: wychowawca klasy – mgr Małgorzata Gibalska, nauczyciel wspomagający – mgr Paulina Pol oraz nauczyciel nauczania indywidualnego – mgr Ewa Chlebny. Główni bohaterowie dnia – uczniowie klasy I, przywitali gości wierszem i piosenką, po czym przystąpili do oficjalnej części uroczystości. Ślubowali godnie reprezentować swoją szkołę, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, szanować nauczycieli, pracowników szkoły i siebie nawzajem. Następnie Dyrektor ZOPI pasował każdego „pierwszaka” na ucznia naszej szkoły a wychowawca klasy wręczył pamiątkowe dyplomy. Po tym przedstawiciele starszych klas rozdali nowym adeptom szkoły drobne upominki i przystąpiono do wykonania upamiętniających to ważne święto zdjęć.
A oto oni:

Gerard Dziuba

Szymon Foks

Patryk Gorzelak

Edyta Komenda

Adam Korba

Dawid Kwapisz

Jakub Miśkiewicz

Sandra Ogonowska

Hubert Puchała

Antoni Stępień

Marika Stępień

Mateusz Turyk

Mateusz Zając

Laura Zaleska

Po zakończeniu ceremonii, w klasie I odbyło się spotkanie pierwszaków z ich rodzicami i nauczycielami, na które przybyli również zaproszeni: Dyrektor ZOPI Jerzy Witkowski i Radny Gminy Piekoszów Stanisław Świercz.
31 października 2014r.klasy I i III udały się na cmentarz w Piekoszowie, aby uczcić pamięć żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Nauczyciele przybliżyli uczniom historię wojny oraz walczących w niej żołnierzy. Uczniowie uporządkowali groby żołnierskie i zapalili znicze.
13 listopada 2014r.uczestniczyliśmy w spotkaniu klas pierwszych w ramach akcji "Pierwszaki 2014/2015 – zdrowo i bezpiecznie do szkoły", które odbyło się w Galerii Korona w Kielcach. Głównym punktem programu były: prelekcja pielęgniarki, ratownika PCK, policjanta i strażaka oraz krótki występ artystyczny. Dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnej zabawie , jednocześnie chłonąc wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz zdrowego i higienicznego stylu życia. Ponadto pierwszaków zabawiała maskotka Echa Dnia-jeż Edek. Po spotkaniu edukacyjnym uczniowie udali się do bawialni „Happy Land”, gdzie wykonano im zdjęcie klasowe( które ukaże się w dodatku Echa Dnia 4 grudnia 2014 roku).

23 stycznia 2015r. w klasie I odbył się "Dzień Babci i Dziadka" Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem dzieci. Wnuki bawiły swoich dziadków wierszem i piosenką, po czym wręczyły im drobne upominki – własnoręcznie zrobione laurki i kwiaty. Po zakończeniu części artystycznej babcie i dziadkowie wraz ze swoimi wnukami usiedli do wspólnego poczęstunku. Podczas uroczystości obecny był p. Dyrektor szkoły – Jerzy Witkowski. Wspólne spotkanie z "dziadkami" upłynęło w serdecznej i miłej atmosferze.


W dniu 6 lutego 2015r. uczniowie klasy I brali udział w uroczystym Pasowaniu na czytelnika. Klasa VI wraz z wychowawcą p. Joanną Kotowską przygotowali krótką akademię, podczas której pierwszaki mogły pochwalić się swoją wiedzą na temat bajek. Ponadto starsi koledzy zachęcali do czytania książek i przekazali zasady korzystania z nich. Następnie p. Dyrektor szkoły- Jerzy Witkowski pasował każdego ucznia klasy I na czytelnika wręczając pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek.